đồng phục bảo hộ lao động tphcm , quần áo bảo hộ lao động bình tân Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh

Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh

Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh

Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh

Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh

Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh
Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng - đồng phục bảo hộ lao động tphcm | quần áo bảo hộ lao động bình tân | bảo hộ lao động như thịnh

Những bài thi ngộ nghĩnh chứng tỏ trẻ thông minh hơn ta tưởng

 

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong

Đề kiểm tra toán: Bob có 36 thanh kẹo. Cậu ăn 29 cái. Hỏi cậu còn gì bây giờ?

Đáp: Tiểu đường. Bop có bệnh tiểu đường.

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong-1

Đề bài: Chuyện gì xảy ra trong thời dậy thì của một cậu con trai?

Đáp án của em học sinh là: Cậu ấy nói lời tạm biệt với tuổi thơ ấu để bước vào tuổi trưởng thành.

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong-2

Đề bài: Điền <  hoặc  >  (điền dấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn)

Cậu học trò chống chế bằng cách hiểu thành  Viết chữ "hoặc" vào chỗ trống

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong-3

Đề bài: Có 4 con ma, một con bay đi mất, hỏi có còn lại bao nhiêu con ma.

Cậu học sinh thông minh trả lời: kết quả là o, bởi ma không có thật.

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong-4

Đề bài: Khoanh tròn vật nào dưới đây được xếp vào thực vật. Giải thích tại sao em chọn đáp án đó. 
Em học sinh trả lời: "Vì em không phải là một tên ngố. Đó là bông hoa".

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong-5

Đề: Colombia đã giải quyết vấn nạn du kích muốn kiểm soát quốc gia như thế nào?

Đáp: Nếu một quốc gia còn không làm được điều đó, thì sao em làm được?

nhung-bai-thi-ngo-nghinh-chung-to-tre-thong-minh-hon-ta-tuong-6

Đề bài: Vẽ một tế bào thực vật (cell) và xác định những phần quan trọng nhất của nó.

Cậu học sinh không thuộc bài lái câu trả lời theo một hướng nghệ thuật hơn, vẽ một bông hoa trong tù, với hai mũi tên chú thích: Không có cửa sổ, chấn song sắt. (cell cũng có nghĩa là nhà tù)

Chat
backtop