đồng phục bảo hộ lao động tphcm , quần áo bảo hộ lao động bình tân Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động
Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Nhân rộng mô hình góc truyền thông về bảo hộ lao động

Kinh phí thực hiện mỗi góc tuyên truyền là từ 15 đến 20 triệu đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: nghĩa vụ, quyền của người sử dụng lao động và người lao động theo quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nội dung phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; các yếu tố nguy hiểm, có hại thường xuất hiện trong quá trình lao động, sản xuất ở doanh nghiệp và các biện pháp phòng ngừa.

 

Trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại Công ty CP TIE (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn)
Trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy tại Công ty CP TIE (thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn)

 

Hoạt động này nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm của tập thể trong quá trình làm việc, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đây được xem là mô hình tuyên truyền sát thực nhất, hiệu quả nhất cũng như thông tin rộng rãi những nội dung về an toàn vệ sinh lao động tới công nhân đang làm việc tại các cơ sở. Nhiều địa phương đã nhân rộng mô hình này thông qua việc vận động các cơ sở, doanh nghiệp tự trang bị góc truyền thông về bảo hộ lao động.

Chat
backtop